ابوذر آذران

یکشنبه 20 آذر 1390

+0 به يه ن

ضرورت اقامه ي دعوي براي نسل‌كشي ۲۱ آذر در دادگاه لاهه 

     هيتلر خودكشي كرد، موسوليني كشته شد، جنگ خانمان‌سوز پايان يافت و جهان در غرقاب غم فرونشست. بازماندگان به تلاشي بزرگ براي چاره‌جويي برخاستند تا براي هميشه، جلوي جنگ و جنايت را بگيرند. زماني كه ترسايان شرق و غرب، دادگاه‌هاي جنايي متعددي چون نورنبرگ برپا كردند تا حق و عدالت را اعاده كنند، نمي دانستند در سوي ديگرجهان، در ايرانِ جسته از جنگ، ارتشي متعلق به نژادپرست‌ترين ديكتاتور تاريخ، براي سركوبي ملتي مدرن، قتل‌عام مخوفي راه انداخته و مشغول جنايت جنگي عليه بخشي از مردم خويش است.

       حتي ظهور قدرتمندِ پارادايم حقوق بشر در جهان معاصر نيز، نتوانست از نسل‌كشي خونين مردم آزربايجان در ۲۱آذرِ 1325      (۱۲دسامبر۱۹۴۶) پرده‌ بردارد. نخستين نسل‌كشي بعد از جنگ جهاني دوم را ارتش محمدرضا پهلوي مرتكب شد. اين نسل‌كشي با كتاب‌سوزي و تبعيد دسته‌جمعي و تجاوز به دختران و كودكان همراه بود. فارس‌گرايانِ بافرهنگي كه هنوز و هم‌اينك ستايش‌گر قوام‌السلطنه هستند و حمد احمد مي‌گويند، معلوم نيست چگونه ننگين‌ترين جنايت بشري عصر حاضر را توجيه مي‌كنند.

       آنان مذاكره‌كنندۀ بزرگ را در حالي ستايش مي‌كنند كه ... ( ادامه ي مطلب را بخوانيد)بؤلوم : Tarix یازار : اردوغان 29 باخیش

1 |