تيمي فراتر از آسيا

شنبه 9 اردیبهشت 1391

+0 به يه ن


چگونه آذربايجان ، تيمي در سطح جهاني خواهد داشت؟


  آذربايجان براي داشتن نماينده اي مقتدر در آسيا تمام قواي خود را متمركز كند و از اتلاف منابع بپرهيزد.

  حقيقت اينست كه آذربايجان ...( ادامه ي مطلب را بخوانيد)بؤلوم : ايدمان( ورزيش) یازار : اردوغان 4 باخیش

1 |